Structuur GMR

De GMR werkt met een structuur die bestaat uit een dagelijks bestuur en drie domeingroepen. In de praktijk bleek het voor de GMR-leden lastig en tijdrovend om zich over alle notities en beleidsstukken te buigen. Er werd daarom besloten om de leden in drie domeingroepen met ieder hun eigen vakgebied te verdelen. Daarmee kunnen de GMR-leden zich concentreren op de onderwerpen en de notities binnen hun eigen domeingroep. Uiteraard worden alle domeingroepen wel op de hoogte gehouden van alle notities en kunnen ze, indien ze dat willen, altijd de andere domeingroepen adviseren. Het grote voordeel is, dat ze in een domeingroep zitten, die aansluit bij hun interesse én ze zich niet hoeven te buigen over álle notities.

Door het maken van een dagelijks bestuur, met daarin afgevaardigden uit alle drie de domeingroepen, wordt de GMR krachtiger en besluitvaardiger. Met het uitnodigen van de voorzitter van het College van Bestuur van Ambion bij (een deel van) de vergaderingen zijn de lijnen kort en dat werkt zeer plezierig.
Omdat een lid van het dagelijks bestuur meer tijd aan de GMR kwijt is, dan een lid van alleen de domeingroep, zijn de faciliteiten voor leden van het dagelijks bestuur ook uitgebreider.

Om een goed contact tussen alle GMR-leden te waarborgen, vergadert de GMR minimaal vier keer per jaar ook gezamenlijk: in september, januari, april en in juni.

Samenstelling GMR

  • er zijn drie domeingroepen en één dagelijks bestuur (vijf personen)
  • van iedere school van Ambion zit een afgevaardigde (ouder of personeel) in een domeingroep
  • alle scholen van Ambion zijn vertegenwoordigd in de domeingroepen
  • minimaal één, max twee leden van iedere domeingroep hebben tevens zitting in het dagelijks bestuur
  • er wordt gestreefd naar een goede mix van personeel en oudergeleding in dagelijks bestuur en domeingroepen

Vergaderingen

  • de GMR vergadert met alle leden vier keer per schooljaar
  • het dagelijks bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand, waarbij in de meeste gevallen de voorzitter van het College van Bestuur van Ambion een deel van de vergadering aanwezig is.
  • de domeingroepen vergaderen 'op afroep', d.w.z. wanneer er notities richting hun domeingroepen komen, plannen zij onderling een geschikte datum om te vergaderen. Gemiddeld is dat zo'n twee keer per schooljaar
  • de GMR wordt tweemaal per jaar uitgenodigd door de Raad van Toezicht voor een overleg.