GMR Ambion

Welkom op de website van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van openbaar scholennetwerk Ambion. De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 24 openbare basisscholen in de regio Joure en Heerenveen en van de medewerkers van het servicebureau. 

open communicatie

Wij willen graag een open communicatie. Met Ambion, als betrokken partner, maar ook met de ouders en het personeel. Wij hopen dat ze ons weten te vinden bij vragen of moeilijkheden. We zijn altijd bereikbaar via de mail of via het contactformulier op deze website! 

Nieuws