plenaire vergadering GMR 03-07-2023

Te gast het eerste deel was Ingrid Janssen, Voorzitter College van Bestuur, om de leden bij te praten over Ambionzaken.

Daarnaast is o.a. gesproken over de sluiting van OBS Skoatterwiis, de vergaderdata voor het komende schooljaar zijn vastgesteld en er is gesproken over verdiepingscursussen die de GMR wil aanbieden aan alle (G)MR-leden van Ambion. 
Ook is de intentie uitgesproken om volgend jaar weer een thema-avond te organiseren, waarbij tevens MR-leden zullen worden uitgenodigd.

Aan het eind is afscheid genomen van een vijftal GMR-leden. De voorzitter bedankte hen met een attentie voor hun GMR-werk de afgelopen jaren.

Volgende plenaire GMR-vergadering zal zijn op 16-10-2023.

Gerelateerde documenten: