nieuwe GMR aan de slag

Op maandag 21 september is de GMR Ambion voor het eerst dit schooljaar bijeen geweest in vergadering. Met zoals ieder jaar weer een aantal nieuwe leden. Voorzitter College van Bestuur, mw. Ingrid Janssen en Jurriën de la Vieter (interim-personeelsfunctionaris Ambion) waren te gast.

GMR heeft instemming verleend op de notitie 'Heroverwegen en actualiseren OOP en Directie'. 

De nieuwe domeingroepen en het dagelijks bestuur zijn geformeerd en vastgesteld. Het dagelijks bestuur zal bestaan uit Harold Brouwer (Het Vogelnest) en Jasper van Zellingen (Het Slingertouw) namens de oudergeleding. Marieke Tjaarda (De Twa fjilden), Sjoukje Velkers (De Optimist) en Tjitske Wiebenga (Westermaskoalle) namens de personeelsgeleding. Aizo Spijkstra zal tijdens de afwezigheid van Sjoukje haar plaats innemen, waarbij hij tot de eerste vergadering van het dagelijks bestuur ook eerste aanspreekpunt zal zijn.
Onderaan deze pagina kunt u de nieuwe GMR-leden en hun verdeling in de domeingroepen downloaden.

Gerelateerde documenten: