laatste GGMR vergadering 8 juni

Gasten waren de Voorzitter College van Bestuur, Ingrid Janssen en interim HR-consulent van Ambion, dhr. J. de la Vieter.

Vanaf volgend schooljaar zal de GMR De Basis samengaan met GMR Primus. Op de eerste plenaire vergadering van GMR Ambion op maandag 21 september zal een dagelijks bestuur worden gevormd en een verdeling in domeingroepen worden gemaakt.

Tot 21 september zal het overgangsbestuur van de GMR gevormd worden door:
Aizo Spijkstra (voorzitter), Sjoukje Velkers, Jasper van Zellingen, Marieke Tjaarda en Tjitske Wiebenga.