Reglementen GMR

Voor GMR Ambion zijn reglementen vastgesteld. Hierin staat een aantal technische/procedurele zaken zoals:

  • het aantal leden van de GMR en de verdeling over de (sub)geleding
  • de wijze en organisatie van de verkiezing van de leden van de MR
    de zittingsduur van (G)MR-leden
  • de wijze van informatieverschaffing door het bevoegd gezag aan de GMR
  • de termijnen waarbinnen de GMR (of delen daarvan) gebruik moet(en) maken van instemmings- of adviesbevoegdheden.

Op deze pagina zijn de reglementen en de statuten van de GMR te vinden.

Gerelateerde pagina's: